Luật bảo hiểm thất nghiệp mới, ai vừa nghỉ việc nhớ đi lãnh tiền

Rất nhiều chị em sau khi nghỉ việc đã không lấy được tiền bảo hiểm thất nghiệp do thủ tục rườm rà hoặc công ty không đóng bảo hiểm dù làm việc đã lâu. Chị em hãy tham khảo những điều sau để không mất quyền lợi chính đáng của mình.

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 mới nhất theo Luật làm việc số 38/2013/QH13 gồm: Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Mức đóng BHTN

– Hàng tháng, doanh nghiệp đóng cho người lao động (NLĐ) và trích từ tiền lương tháng của NLĐ để đóng vào Quỹ BHTN với tỷ lệ đóng là 2%.

Trong đó:

– Doanh nghiệp đóng 1%

– Người lao động đóng 1% từ tiền lương tháng

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Đối tượng tham gia BHTN bắt buộc

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới, chị em nào nghỉ việc nhớ đi lãnh tiền

Nếu nghỉ việc, chị em hãy nộp đơn để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đây là quyền lợi chính đáng của người lao động

– Nếu NLĐ có ký hợp đồng lao động với nhiều công ty thì Công ty đầu tiên phải có trách nhiệm tham gia BHTN cho NLĐ.

– Những hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên ký trước tháng 01/2015 mà có giá trị trong năm 2015 (hoặc người lao động tiếp tục làm việc từ tháng 01 năm 2015), chưa được tham gia BHTN, thì DN phải làm thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01/2015.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

a. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

b. Người lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn).

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Người lao động cần lưu ý là trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới, chị em nào nghỉ việc nhớ đi lãnh tiền

Trong vòng 3 tháng kể  từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, chị em cần nộp hồ sơ để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Rất nhiều trường hợp người lao động bỏ không tiền bảo hiểm thất nghiệp do thủ tục rườm rà, mất  thời gian, công sức để thực hiện nhưng lại không chắc có lãnh được hay không. Lại cũng có trường hợp người sử dụng lao động “né” các khoản bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Dù trường hợp nào cũng sẽ rất thiệt thòi cho người lao động. Nên trước khi đặt bút kí hợp đồng, chị em hãy tham khảo những điều khoản về luật bảo hiểm thất nghiệp, chắc chắn là khi ký hợp đồng sẽ được đóng các khoản bảo hiểm đầy đủ. Và khi nghỉ việc, nhớ làm thủ tục lãnh số tiền này, đừng để mất đi quyền lợi chính đáng của mình.

Theo Tin mới