Clip ý nghĩa: Lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao

Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao.

Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Bạn sẽ thấy được điều ấy rõ nhất qua đoạn video cực ý nghĩa dưới đây:

Nhẫn nhịn không thể tách rời trong cuộc sống con người, để thành công phải nhẫn, mưu sinh tồn tại phải nhẫn, giải quyết khó khăn cũng phải nhẫn:

Nhẫn một lúc trời yên biển lặng,

Lùi một bước biển rộng trời cao.

Nhẫn không có ý là hèn nhát, cũng không phải là bất tài. Nó không thể thiếu trong trí tuệ của loài người, đó là tấm lòng, là sự biết điều và là một đức tính tốt. Có thể nói nhẫn nhịn là loại nghệ thuật bắt buộc để chúng ta đi đến thành công.

Con người sống trong một môi trường đầy sự cạnh tranh, đa số đều có cảm giác vô cùng gấp rút, tâm tư thay đổi, chuyển động và phong phú. Mọi người đều muốn nhân cơ hội tốt đẹp này làm việc kiếm nhiều tiền, làm nên nghiệp lớn, làm rạng rỡ giá trị nhân sinh của bản thân, tìm được vị trí ổn định cho mình. Nhưng thời thế chỉ cung cấp cơ hội, chứ không đảm bảo cho mỗi người đều có thể đạt được thành công.

Nhẫn là hành vi của người mạnh, là phương thức của người thành công và là sách lược của người chiến thắng. Trong cuộc sống và công việc, chữ "Nhẫn” sẽ tạo cho chúng ta cơ hội, làm cho chúng ta có được tiền tài của cải và cả lòng người.

Theo Youtube