duyen-no-vo-chong-la-thien-duyen-hay-ac-duyen-giai-nhan-3.08_18_2016_04_34_32.jpg

Số kiếp vợ chồng: Thiện duyên và ác duyên
Xung quanh chúng ta, có những cặp vợ chồng bên nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc, lại có những cặp vợ chồng hàng ngày đánh chửi, mắng nhiếc nhau. Duyên nợ vợ chồng mỗi người mỗi khác.