luat-bao-hiem-that-nghiep-moi-chi-em-nghi-viec-nho-lanh-tien-giai-nhan-3.08_19_2016_01_43_50.jpg

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới, ai vừa nghỉ việc nhớ đi lãnh tiền
Rất nhiều chị em sau khi nghỉ việc đã không lấy được tiền bảo hiểm thất nghiệp do thủ tục rườm rà hoặc công ty không đóng bảo hiểm dù làm việc đã lâu. Chị em hãy tham khảo những điều sau để không mất quyền lợi chính đáng của mình.