hue-chi-doc-quyen-moi-cai-lo-go-bun-bo-hue-giai-nhan-3.08_08_2016_05_18_16.jpg

Vụ 'bún bò Huế': Cứ bán, miễn đừng treo logo độc quyền
Người dân khi bán bún bò Huế có thể ghi là “bún bò Huế” tuy nhiên không được treo logo thương hiệu như logo của Huế nếu chưa xin phép.