bi-quyet-khac-phuc-chan-vong-kieng-cho-tre-so-sinh-3.08_18_2016_01_05_35.jpg

Bí quyết khắc phục chân vòng kiềng cho trẻ sơ sinh
Chân vòng kiềng ảnh hưởng xấu đến dáng đi và thẩm mỹ ở trẻ sau này. Tuy nhiên, tình trạng này có thể cải thiện đáng kể nếu bố mẹ biết áp dụng những bí quyết sau.