1.05_20_2016_02_46_11.jpg

Rợn người với hủ tục 'đám cưới ma' ở Trung Quốc
Nhiều người Trung Quốc vẫn tin rằng một chàng trai chưa vợ chết đi là một điềm xấu và gia đình sẽ gặp nhiều xui xẻo. Chính từ quan niệm này, nhiều gia đình đã tổ chức đám cưới mà trong đó cả cô dâu và chú rể đều là những người đã chết.