Elly Tran mac do doi voi con gai 3.05_11_2016_04_12_52.jpg

5 bà mẹ nổi tiếng thích mặc đồ đôi cùng con
Hồ Ngọc Hà, Elly Trần, Linh Nga,…thường xuyên chọn trang phục ton – sur – ton với con mình.