dong-tac-squat-dua-tuong-cho-vong-3-quyen-ru-2.09_10_2016_01_33_59.jpg

Động tác squat dựa tường cho vòng 3 quyến rũ
Các bài tập squat nói chung, đặc biệt squat dựa tượng có khả năng tuyệt vời trong việc giảm mỡ đùi, mỡ bụng, cho vòng 3 căng tròn, quyến rũ.