gap-dung-nguoi-ma-sai-thoi-diem-la-dieu-tiec-nuoi-giai-nhan-3.08_19_2016_04_48_24.jpg

Gặp đúng người mà sai thời điểm là điều tiếc nuối
Đời người, gặp được người thích hợp vào đúng thời điểm đó là hạnh phúc. Gặp một người thích hợp không đúng thời điểm ấy là điều tiếc nuối.