14-ty-nguoi-dung-android-co-nguy-co-bi-hacker-theo-doi-1.08_19_2016_10_41_21.jpg

1,4 tỷ người dùng Android có nguy cơ bị hacker theo dõi
Một lỗi bảo mật mới được phát hiện gần đây cho thấy, khoảng 1,4 tỷ người dùng Android (80%) dễ bị hacker xâm nhập và theo dõi thông tin.

    hackker-tu-xung-tan-cong-trang-web-vietnam-airlines-a-ai-giai-nhan-3.07_30_2016_12_44_40.jpg

    Hacker tự xưng tấn công trang web Vietnam Airlines là ai?
    Vào chiều qua, 29/7, trang web của Vietnam Airlines đã bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện và chuyển sang một trang tin của nước ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống Internet đã bị cắt để xử lý sự cố bị tấn công bất ngờ này.