14-ty-nguoi-dung-android-co-nguy-co-bi-hacker-theo-doi-1.08_19_2016_10_41_21.jpg

1,4 tỷ người dùng Android có nguy cơ bị hacker theo dõi
Một lỗi bảo mật mới được phát hiện gần đây cho thấy, khoảng 1,4 tỷ người dùng Android (80%) dễ bị hacker xâm nhập và theo dõi thông tin.