jeans_rach_12.08_11_2016_06_40_45.jpg

Sao Hollywood tích cực lăng xê lại mốt jeans rách
Jeans rách có xu hướng ‘giảm nhiệt’ trong vài năm qua, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thiết kế này bắt đầu hot trở lại nhờ sự lăng xê của các ngôi sao Hollywood.