anh2.08_18_2016_11_32_29.jpg

Ngỡ ngàng với những khả năng phi thường của con người
Có nhiều khả năng phi thường của con người mà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Và những ví dụ tiêu biểu sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.