4-cach-kinh-doanh-khoi-nghiep-voi-so-von-15-trieu-dong-giai-nhan-5.08_05_2016_02_36_49.jpg

Bốn cách kinh doanh có thể khởi nghiệp với số vốn 15 triệu đồng
Nếu muốn “ra riêng” khi chưa có nguồn vốn lớn, bạn có thể tham khảo 4 cách kinh doanh có thể khởi nghiệp sau chỉ với số vốn 15 triệu đồng.