Valentina-Capri-10.08_15_2016_11_00_38.jpg

Mẫu nhí 2 tuổi người Australia cực đắt show quảng cáo
Valentina Capri chỉ mới 2 tuổi nhưng đã nhận được vô số lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng với số tiền thù lao hậu hĩnh.