anh01.08_17_2016_10_48_27.jpg

Điểm danh những tòa nhà cao nhất Việt Nam
Với sự vươn mình phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam đã không ngừng đạt được những thành tựu to lớn ở tất cả các lĩnh vực. Ngành xây dựng cũng không ngoại lệ khi các dự án nhà cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều.