star-wars.08_18_2016_09_20_51.jpg

Bộ phim ăn khách Star Wars sắp có phần ngoại truyện
Bộ phim ăn khách nhất lịch sử Mỹ là Star Wars sắp ra phần mới mang tên ‘Rogue one: Star Wars ngoại truyện’.