tan-sinh-vien-kho-khan-hay-goi-cho-tuoi-tre-giai-nhan-3.08_17_2016_02_40_02.jpg

Tân sinh viên khó khăn, hãy gọi Tuổi Trẻ!
“Tân sinh viên khó khăn, hãy gọi cho Tuổi Trẻ”- thông điệp này đã đồng hành cùng các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không thể bước tiếp vào ngưỡng cửa đại học trong 14 năm qua.