tu-che-kem-duong-long-may-tai-nha-voi-cacao-caphe-4.08_06_2016_10_49_01.png

Tự chế kem tán lông mày tại nhà với ca cao và cà phê
Thay vì dùng bút chì hay gel kẻ lông mày, tại sao chị em không thử kẻ lông mày bằng cà phê và bột ca cao?