Untitled-1.08_10_2016_09_40_19.jpg

Tuyệt chiêu dạy con làm việc nhà của bà mẹ Mỹ
Chỉ bằng cách giữ mật khẩu Wifi, người mẹ này có thể dạy cho con của mình làm những công việc nhà mà chúng không bao giờ chịu làm trước đây.

    420.05_19_2016_03_48_58.jpg

    Học hỏi tuyệt chiêu dạy con của các bà mẹ nước ngoài
    Bạn từng thắc mắc tại sao trẻ em nước ngoài lại cao lớn, thông minh hoặc tự lập như vậy. Thực ra các bà mẹ thế giới luôn có phương pháp chăm sóc và dạy dỗ riêng biệt. Hãy cùng xem họ đã làm những gì nhé!