8-dong-tac-yoga-giam-can-tai-nha-giup-bung-phang-eo-thon-8.08_06_2016_04_44_03.jpg

8 động tác yoga giảm cân tại nhà giúp bụng phẳng, eo thon
Tác dụng giảm cân của yoga chắc nhiều chị em đã biết, nhưng nếu cảm thấy chưa đủ để giảm cân, bạn có thể tăng sức nặng cho những động tác yoga này bằng 1 chiếc tạ nhỏ.