Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ngày nóng cho mẹ bầu

Uống nước thường xuyên và đầy đủ không chỉ giúp mẹ bầu bớt buồn nôn khi mang thai, mà còn giúp các mẹ giữ được sự tươi mát và thoải mái suốt cả ngày.

<p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; 7 loại thức uống <a href="http://giainhan.vn/kinh-nghiem-hay/me-bau/cac-cach-tri-om-nghen-3-thang-dau-me-bau-nen-biet-1278.html">mẹ bầu</a> kh&ocirc;ng thể bỏ qua trong những ng&agrave;y oi bức.<o:p></o:p></p> <h3>Nước chanh tươi<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Nước chanh tươi c&oacute; t&aacute;c dụng giải nhiệt, giảm buồn n&ocirc;n v&agrave; s&aacute;t khuẩn cực kỳ hữu hiệu. C&aacute;ch pha chế nước chanh rất đơn giản lại kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian. Mẹ chỉ cần pha chanh tươi với nước, th&ecirc;m ch&uacute;t đường l&agrave; c&oacute; ngay 1 ly chanh thơm m&aacute;t. Mẹ c&oacute; thể th&ecirc;m v&agrave;o ch&uacute;t đ&aacute; hoặc l&agrave;m lạnh cho dễ uống nh&eacute;!</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau1.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nước chanh giải nhiệt, giảm buồn n&ocirc;n rất tốt cho mẹ bầu</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <h3>Sinh tố<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Sinh tố dễ uống, chứa nhiều vitamin v&agrave; lu&ocirc;n được l&ograve;ng c&aacute;c mẹ bầu. Khi mẹ bầu ch&aacute;n hoặc kh&ocirc;ng muốn ăn, một ly sinh tố cũng đủ bổ sung năng lượng v&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau3.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Sinh tố tr&aacute;i c&acirc;y bổ sung năng lượng v&agrave; c&aacute;c dưỡng chất cần thiết cho mẹ v&agrave; thai nhi</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <p style="text-align: justify;">Bơ, t&aacute;o, chuối, d&acirc;u t&acirc;y l&agrave; những loại tr&aacute;i c&acirc;y rất tốt cho cả mẹ v&agrave; thai nhi. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c t&aacute;c dụng l&agrave;m da mẹ bầu đẹp hơn, hồng h&agrave;o v&agrave; tr&agrave;n đầy sức sống mỗi ng&agrave;y.<o:p></o:p></p> <h3>Nước gừng, tr&agrave; gừng<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Gừng l&agrave; một vị thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a, chữa cảm lạnh v&agrave; buồn n&ocirc;n rất tốt. Gừng xắt l&aacute;t hoặc gi&atilde; nhuyễn pha với nước ấm sẽ tạo ra một ly tr&agrave; thanh m&aacute;t, thức tỉnh t&acirc;m hồn v&agrave; gi&uacute;p mẹ bầu phấn chấn hơn, kh&ocirc;ng c&ograve;n cảm gi&aacute;c buồn n&ocirc;n v&agrave; kh&oacute; chịu.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau4.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Uống tr&agrave; gừng sẽ gi&uacute;p mẹ bầu phấn chấn hơn, kh&ocirc;ng c&ograve;n cảm gi&aacute;c buồn n&ocirc;n v&agrave; kh&oacute; chịu</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <h3>Nước &eacute;p tr&aacute;i c&acirc;y<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Nếu kh&ocirc;ng th&iacute;ch sinh tố, mẹ bầu c&oacute; thể lựa chọn cho m&igrave;nh một ly nước &eacute;p tr&aacute;i c&acirc;y tươi nguy&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m phần bổ dưỡng. <o:p></o:p></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;C&aacute;c mẹ n&ecirc;n lựa chọn những loại tr&aacute;i c&acirc;y thanh m&aacute;t như bưởi, cam, dưa hấu, c&agrave; chua,..., tr&aacute;nh những loại c&oacute; t&iacute;nh n&oacute;ng v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m mẹ trở n&ecirc;n kh&oacute; chịu hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau2.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nước &eacute;p tr&aacute;i c&acirc;y gi&agrave;u dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất gi&uacute;p mẹ bầu lu&ocirc;n tươi trẻ</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <h3>Nước &eacute;p rau củ<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Nước &eacute;p rau cũng l&agrave; một loại đồ uống tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Một ly nước &eacute;p c&agrave; rốt, rau m&aacute;, bạc h&agrave;,&hellip;sẽ l&agrave;m cơn ngh&eacute;n dịu đi đ&aacute;ng kể.<o:p></o:p></p> <h3>Buttermilk<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Buttermilk hay c&ograve;n gọi l&agrave; chaas, được l&agrave;m từ sữa chua v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn ngừa tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y, cải thiện ti&ecirc;u h&oacute;a. Mẹ bầu n&ecirc;n bổ sung m&oacute;n n&agrave;y v&agrave;o thực đơn, mẹ sẽ thấy cơ thể sảng kho&aacute;i hơn mỗi ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau5.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Buttermilk hỗ trợ ti&ecirc;u h&oacute;a, ngăn ngừa tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <h3>Nước dừa<o:p></o:p></h3> <p style="text-align: justify;">Nước dừa gi&uacute;p cơ thể c&acirc;n bằng lượng điện ph&acirc;n trong m&aacute;u, giảm buồn n&ocirc;n ở phụ nữ mang thai. Tuy nhi&ecirc;n, trong 3 th&aacute;ng đầu v&agrave; 3 th&aacute;ng cuối thai kỳ, c&aacute;c mẹ kh&ocirc;ng n&ecirc;n uống nhiều v&igrave; h&agrave;m lượng chất b&eacute;o c&oacute; trong nước dừa sẽ g&acirc;y đầy bụng, kh&oacute; ti&ecirc;u. Mẹ bầu chỉ n&ecirc;n uống một ly nhỏ trong ng&agrave;y hoặc uống 1-3 lần/tuần.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="/file_attach/trucngan/thuc-uong-bo-duong-giai-nhiet-ngay-nong-cho-me-bau6.jpg" alt="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" width="100%" title="Thức uống bổ dưỡng giải nhiệt ng&agrave;y n&oacute;ng cho mẹ bầu" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nước dừa tốt cho thai nhi nhưng mẹ bầu kh&ocirc;ng n&ecirc;n uống nhiều v&agrave;o 3 th&aacute;ng đầu v&agrave; 3 th&aacute;ng cuối thai kỳ</em></p> <p style="text-align: justify;"><o:p></o:p></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 7 loại thức uống c&aacute;c mẹ c&oacute; thể chế biến ngay l&uacute;c n&agrave;y để thưởng thức. Ch&uacute;c c&aacute;c mẹ lu&ocirc;n tươi vui v&agrave; mạnh khỏe!<o:p></o:p></p> <p style="text-align: right;"><strong>Theo SKĐS</strong><o:p></o:p></p>